رها کردن، انتخابی درست یا غلط؟

«رها کردن» یک تصمیم کلیدی در زندگی است.، اما همیشه انتخاب درستی نیست. برای مثال، خشم ویژگی خوبی نیست، اما گاهی اوقات کاملاً موجه است، به‌ویژه زمانی که می‌خواهید در برابر خطر یا تهدیدی، از خودتان دفاع کنید و یا از خشم برای  «تسلیم نشدن» استفاده می‌کنید.

اینکه چه چیزی را و تحت چه شرایطی رها می کنیم موضوعی است که باید به آن با توجه زیادی کنید.

کتاب: انسان بعد از طوفان

نویسنده: حامد حجابی

دیدگاه خود را ثبت کنید